3d stereokartering

Na de inventarisatie en beoordeling door de klant worden de mutaties gekarteerd.


Een 3D kartering wordt uitgevoerd met stereofoto’s om de geometrische kwaliteit te garanderen. Daarnaast wordt de kartering door geo-specialisten uitgevoerd die de kwaliteit ook kunnen beoordelen.

Mutatiesignalering

Op basis van een vergelijking van luchtfoto’s (orthofotomozaïken) met actuele bestanden worden mutaties gesignaleerd.


Mutaties worden gecodeerd conform geldende standaarden (BAG, IMGEO,WOZ). Voor een optimaal resultaat maken we ook gebruik van 360 graden panoramafoto’s of obliek luchtopnamen.

                    Home | Geo Informatie Projectmanagement Advies | Mutatiesignalering • 3D stereokartering | Toepassingen | Contact

Meten in Beelden +31 6 225 276 22 • Postbus 31006 • 6503 CA Nijmegen • info@meteninbeelden.nl